Accés segur

Prova a accedir amb aquests usuaris

Nom d'usuari Contrasenya Rol
demo demo_admin ROLE_USER (administrador)